Faça a correspondência entre as conchas e a respectiva lista de parâmetros:
(clicando no rato por cima das figuras podemos rodá-las)

\(d = 1; A = 4.5;\)
\(\alpha = 2^{^{\circ}}; \beta = 90^{^{\circ}};\)
\(a = 6.0; b = 6.0;\)
\(\mu = 0^{^{\circ}}; \Omega = -50^{^{\circ}};\\ \phi = 0^{^{\circ}}\)
\(d = 1; A = 7.0;\)
\(\alpha = 88^{^{\circ}}; \beta = 12^{^{\circ}};\)
\(a = 6.0; b = 1.5;\)
\(\mu = 0^{^{\circ}}; \Omega = 0^{^{\circ}};\\ \phi = 78^{^{\circ}}\)
\(d = 1; A = 12.2;\)
\(\alpha = 87.9^{^{\circ}}; \beta = 4^{^{\circ}};\)
\(a = 1.3; b = 1.5;\)
\(\mu = 1^{^{\circ}}; \Omega = -2^{^{\circ}};\\ \phi = 55^{^{\circ}}\)
\(d = 1; A = 5.0;\)
\(\alpha = 84^{^{\circ}}; \beta = 85^{^{\circ}}\);
\(a = 2.5; b = 4.5;\)
\(\mu = 1^{^{\circ}}; \Omega = 5^{^{\circ}};\\ \phi = 20^{^{\circ}}\)

 

outro jogo